Sprzedaję nieruchomość z biurem nieruchomości – bezskutecznie. Co robić?

  • Data dodania: 10.12.2022
Sprzedajesz nieruchomość. Podpisałeś umowę z biurem nieruchomości. Wydawać by się mogło, że wszystko masz idealnie pod kontrolą i realizacja transakcji to przysłowiowa pestka. Niestety, sprzedaż nieruchomości się przedłuża, a agencja nie wywiązuje się z powierzonych zadań. Co możesz zrobić?

Biuro nieruchomości nie wywiązuje się z zapisów umowy? Nie bądź bierny!

Pamiętaj, zawsze masz możliwość zerwania umowy. Nawet, jeśli zapisy tejże umowy przewidują kary masz prawo do obrony swojej racji na drodze prawnej. Każde uchybienie można próbować udowodnić. Dla profesjonalnego biura nieruchomości dobro klienta powinno być najważniejsze.

W przypadku dokonania szkody ze strony pośrednika zamawiającego usługę chroni prawo i jego zapisy.

Jeżeli na drodze konkretnych zaniedbań pośrednika klient poniesie szkodę, pośrednik ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Zgodnie z art. 471 k.c. „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Jakie przesłanki zobowiązują pośrednika do odpowiedzialności?

  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia,
  • spowodowanie szkody,
  • jednoznaczne powiązanie między niekompletnym wykonaniem zlecenia przez biuro nieruchomości, a powstałą szkodą.

Dobra umowa z pośrednikiem nieruchomości / biurem nieruchomości

Chcesz spać spokojnie? Być pewnym, że nawet, jeśli coś pójdzie nie tak chroni Cię prawo? Dobra umowa to podstawa. Muszą znajdować się w niej zapisy dotyczące między innymi odpowiedzialności biura nieruchomości za zlecenie, zakresu działalności, ewentualnych kroków podejmowanych w przypadku niewywiązania się z umowy, kar związanych z wypowiedzeniem umowy. Tylko pełna umowa zapewnia komfort obu stronom.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.